Nhà trường có tổng số 28 giáo viên/14 nhóm, lớp, đạt 2 giáo viên /lớp đảm bảo đủ theo quy định. 100% giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo, trong đó có 27 giáo viên có trình độ đào tạo trên chuẩn đạt 96.42%. Nhân viên: 10 người: 01 kế toán (kiêm y tế), 01 văn thư, 01 bảo vệ, 01 phục vụ và 06 cấp dưỡng. Đảm bảo đủ theo qui định.

100% giáo viên và nhân viên có chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100%  nhân viên cấp dưỡng có chứng nhận tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đội ngũ giáo viên tận tâm, nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ, tất cả đều có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có trách nhiệm hoàn thành tốt công việc được giao, năng động, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Đội ngũ CBGVNV không ngừng phấn đấu vươn lên, đã đạt nhiều thành tích trong phong trào thi đua dạy tốt – học tốt và kết quả đánh giá xếp loại cuối năm Giáo viên đều được đánh giá xếp loại từ trung bình trở lên.