Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Ninh Quới A
Điện thoại: 947161353
 • Quách Thoại Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0947285414
  • Email:
   quachthoaiquyen83@gmail.com
 • Đỗ Thị Bích Như
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn khối N-M-C
  • Điện thoại:
   0943200411
  • Email:
   nguyenthimyxuyenmnhoaxuan@gmail.com
 • Trần Thị Bảy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0919927626
  • Email:
   tranthibay82@gmail.com
 • Trần Thị Mộng Nghi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn khối lá
  • Điện thoại:
   0944161002
  • Email:
   tranthimongnghi1986@gmail.com
 • Nguyễn Thị Dạ Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Điện thoại:
   0943505711
  • Email:
   vanthumnhx@gmail.com
 • Võ Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0947161353
  • Email:
   c0.mnhoaxuan.hongdan@sobaclieu.edu.vn